VELKOMMEN TIL SELFA PÅ RØDSKJÆR! 

 
 

VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN TIL OSS, OG HÅPER ALLE FÅR EN POSITIV OPPLEVELSE DEN TIDEN DERE ER HER.

Under følger noen regler som gjelder ved opphold på anlegget for å bidra til dette. Vennligst les igjennom og bekreft nedenfor.

VERKSTEDOMRÅDE

· Inne i produksjonslokalene er all bruk av åpen varme samt røyking forbudt. Dette gjelder også ombord i båter som står inne.
· Alle som oppholder seg på vårt område må kontinuerlig være oppmerksom på brannfare.
· All form for varme arbeid skal kun utføres av ansatte ved Selfa!
· Bruk av bedriftens verktøy og utstyr fastmontert må ikke forekomme uten spesiell tillatelse fra bedriftens ledelse.
· Arbeid med truck og krane skal kun utføres av ansatte ved Selfa.
· Maling, lakking og bunnsmøring innendørs, skal bare skje etter arbeidstid.
· Ved bruk av leider og stillas må disse alltid være festet i båten. Kontroller at utstyret er i orden før bruk.

AVFALLSBEHANDLING

· Hver enkelt må sette seg inn i hvordan avfall skal behandles.
· Husholdningsavfall tømmes i søppelsekk som står i stativ utenfor inngangsdør.
· Avfall utenom vanlig husholdningsavfall vil bli fakturert tilhørende prosjekt.

FAKTURERING/ OPPGJØR

· Før båten/ oppdraget overleveres skal fullt oppgjør være foretatt.
· Ved forsikringsskade skal egenandel betales.
· Bekreftelse på overførsel fra bank, forsikringsselskap eller annen finansieringsinstitusjon aksepteres.
· All innleie av ekstern arbeidskraft er i utgangspunktet ikke tillatt og skal alltid avklares på forhånd eller leies inn via Selfa Arctic AS

OVERNATTING

· Ved behov for overnatting bør dette avtales nærmere i forkant av oppdraget, for å sikre tilgjengelighet.
· Gjør oppmerksom på at det ikke er lov og overnatte i fartøy som står inne i hallen!

KLARGJØRING AV BÅT

· Før fartøy tas inn i hall skal septiktanker være tømt og brennstofftanker og gassbeholdere være stengt.
· Ved lengre opphold skal proviant fjernes og kjøleskap/frysere tømmes av rederi.
· Fartøy som står utendørs eller ligger ved kai, skal være sikret for vær og vind.
· I vinterhalvåret skal fartøyet være frostsikret.
· Fartøy lagres utenfor hallen på eget ansvar.

Under kan du melde inn dine behov før ankomst slik at mest mulig er klart. Bekreft også at du har lest og akseptert reglene for bruk av anlegget over. 

Regler for anlegget *
Jeg bekrefter å ha lest og akseptert reglene for bruk av anlegget på Rødskjær
Navn
Navn
Jeg trenger
Noter gjerne type / antall i feltet unnder
Jeg ønsker tilbud på
Presiser i feltet under