Velkommen til SelfaHEISEN PÅ DORA

 
 

Vi ønsker alle velkommen til oss, og håper alle får en positiv opplevelse den tiden dere er her.

Under følger noen regler som gjelder ved opphold på anlegget for å bidra til dette

 • Før ankomst (ca 30 min), varsles plassleder på telefon xx xxxx eller VHF kanal xx xxx
 • Forbered fortøyning inkludert fendere før du ankommer dokken. Fendere bør festes i vannlinjehøyde ved fortøyning til flytebrygge.
 • Ved bruk av leider og stillas må disse alltid være festet i båten. Kontroller at utstyret er i orden før bruk. 
 • All bruk av åpen ild inkludert sigaretter er forbudt på ståldekket. Vær oppmerksom i forhold til brannfare.
 • Spør før lån av verktøy, og ved behov for bistand til løft med truck eller kran
 • Barn under 10 år er ikke tillatt
 • Alkohol og andre rusmidler er ikke tillat 
 • Hjelm er påbudt i nærheten av kran

Avfallsbehandling

 • Spyling av båter: båteier bruker gummiskyver og bringe spylevannet ned i renne på ståldekket. 
 • Skjell og liknende kastes i egen beholder. 
 • Spillolje skal tømmes i 1000L fat ute på pir 
 • Gråvann skal umiddelbart tømmes i 1000l fat ute på pir 
 • Oljefilter / dieselfilter kastes i fat merket med «filter» ute på pir 
 • Restavfall og tomme malings spann kastes i søppel container merket med «Restavfall»
 • Defekte batteri settes på palle merket med «batteri» ute på pir
 • Gjenværende maling settes på palle ute på pir 

 

Fakturering og oppgjør. 

 • Før båten oppdraget overleveres oppdragsgiver skal oppgjøret være betalt i sin helhet om ikke annet avtales. 
 • Alt arbeid uføres på eget ansvar og risiko på egen båt. 

All innleie av ekstern arbeidskraft er i utgangspunktet ikke tillatt og skal alltid avklares på forhånd eller leies inn via Selfa Arctic AS


 

Vi har gode priser på utstyr til pussen - melde inn dine behov under:

Navn
Navn
Jeg trenger
Noter gjerne type / antall i feltet unnder
Jeg ønsker tilbud på
Presiser i feltet under