Vedlikehold

I både Trondheim og på Rødskjær har vi kraftige skipsheiser med løftekapasitet på henholdsvis 130 og 80 tonn.  Ingen landsettingsmåte er mer skånsom for en seilbåt enn SelfaHeisene. På Rødskjær har vi mulighet for å ta båten inn i hall, her har vi også overnattingsmuligheter. I Trondheim er egen verkstedhall bygget vinteren 2018.. Egeninnsats er selvsagt mulig, og vi tilrettelegger slik at du får gode arbeidsforhold!

For vedlikehold tilbyr vi blant annet;

 • Leie av kraftig høytrykkspyler
 • Bunnsmøring  – eget utsalg av forbruksmatriell. 
 • Korrosjonsbeskyttelse er en viktig del av vårpussen. Vi gir deg råd både om galvanisk korrosjon og evt jordfeil på båten. Vi har sink på lager til de fleste ror, propellaksler, sidepropellere, kjølerør, hekkaggregat og seildrev, samt jordingsplater til elektronikk.
 • Overflatebehandling av propell
 • Motorservice kan du enten gjøre selv, eller du lar en av våre dyktige mekanikere ta denne delen av jobben. 
 • Riggsjekk via samarbeidspartnere

Reparasjon

 • Utbedring av glassfiberskader
 • Gjennoppbygging etter grunnstøting/kollisjon
 • Inspeksjon/befaring og skaderapport
 • Demontering/montering av kjøl
 • Utbedring kosmetiske skader gelcoat

Ombygging & etterinstallasjon

 • Etterinstallasjon thruster
 • Trimplan
 • Diverse glassfiberarbeid (forlengelse/slingrekjøler/tverrhekk)
 • Montering/demontering dekksutstyr