Dora 2 / Trondheim

På Dora har vi Trondheimsjordens komplette verksted for seil-, motor- og yrkesbåt og kan tilby alle tjenester på samme sted. Les mer om vårt anlegg på Dora ved å laste ned brosjyren under!

Ved vårt anlegg på Dora 2 besitter vi en skipsheis (Selfa Heisen) med løftekapasitet 130 tonn. Med denne løfter vi hurtig og sikkert de fleste typer fartøy. Spesiellt seilbåter passer godt å løfte i en slik heis da det ikke er fare for skade på rigg. Det er mulighet å heise opp kun for å underspyle eller for å gjøre større arbeider hvor båten landsettes for en periode. Ta gjerne kontakt i god tid før du tenker å ta opp båten slik at vi kan enes om passende tidspunkt. Det er tilgjengelig høytrykkspyler på anlegget. Spillvann blir håndtert på forsvarlig måte.


GPS posisjon Dora 2 - Skippergata 16