SYSTEMUTVIKLER OG KVALITETSLEDER SØKES

Selfa Arctic AS har virksomhet i Trondheim og Harstad med cirka 40 ansatte. Vi har avdelingene: Reparasjon, Nybygg fiskefartøy, Godkjent Foretak og Nullutslipp. 

Selskapet leverte i 2015 verdens første elektriske fiskebåt.

Selskapet starter nå serieproduksjon av elektriske fiskefartøy. Vi får også godkjenningsoppdrag av slike installasjoner og søker for snarlig tiltredelse:

Systemutvikler elektrisk fremdrift

Arbeidsoppgaver/erfaring:

– Programmering av PLS, HMI og automasjonssystemer

– Utvikling av kontrollsystemer 

– Feltarbeid / commissioning

Stillingen krever en helhetlig forståelse av energiflyt i fartøy og en stor grad av selvstendighet i arbeidet. 

Kvalitetsleder automasjonssystemer

Arbeidsoppgaver:

– Kvalitetssikre design og funksjonalitet ihht gjeldende regelverk 

– Ansvarlig for utvikling av kvalitetssikringssystemer

– Utvikling av PFMEA 

– Internkontroll og utvikling av kvalitetsrutiner

Nærmere opplysninger får du hos Fredrik Lundh på telefon 950 47 319. 

Arbeidssted for begge stillingene er Trondheim, noe reisevirksomhet må påregnes. 

Søknad sendes fredrik@selfa.no innen 20/1-2017