Nullutslipp fra sjømat og havbruk – hva skal til og hvordan?

Thon Hotell Prinsen

 torsdag 17.08.2017  

0900 - 1100

Bellona, Selfa Arctic AS & Clean Marine Switchboards inviterer til miniseminar om nullutslippsteknologi. Seminaret vil ha en praktisk innfallsvinkel og skal belyse trender, muligheter og nøkkelpunkter for å være  rustet til et teknologiskifte i oppdrettsnæringen.

Vi byr på et variert program med innleggsholdere fra ulike deler av næringen.

Enkel servering - 600kr pp (50% av inntektene går til å dekke seminarkostnadene og 50% til Bellona sitt miljørabeid)

 


Noen av innleggsholderne

Enova_SalMar_BERRE4396.jpg

Eskil Bekken - salmar

Salmar ASA bygget verdens første elektriske oppdrettskatamaran. Bekken vil dele sine erfaringer og tanker om elektrifisering i sektoren. 

Jan-Kjetil-Paulsen.jpg

Jan Ketil Paulsen

Paulsen fra Bellona har gjennom sitt arbeid med oppdrettsnæringen opparbeidet seg en betydelig erfaring og innsikt og vil dele sine tanker omkring landstømløsninger på lokasjonene. 

GMV-ZERO.png

GMW Zero

Verdens første elektriske røkterbåt er under bygging hos Grovfjord Mekaniske verksted. Hør Bård Meek-Hansen sine tanker omkring konseptet

Program

0830: Registrering & kaffe

09:00 Selfa Arctic AS, Erik Ianssen, dgl. – Neste sektor med teknologiskift for tur!

09:10 Salmar ASA, Eskil Bekken, Teknisk Sjef – Erfaringer med Elfrida, hva har vi lært?

09:20 Grovfjord Mekaniske Verksted, Bård Meek Hansen, dgl. – Bygging av verdens første helektriske røkterbåt og lavutslipp forflåte.

09:30 Fjord Maritime, Øyvind Bakke, dgl – Fjord Hybrid – driftsoptimalisering av forflåter

09:40 Bellona, Jan Ketil Paulsen, Sr. Rådgiver skipsfart – Alle vil ha landstrøm – er det nok?

09:50 TBA

10:00 Kaffe

10:10 Norwegian Electric Systems – tba, Energiutnyttelse i elektriske drivlinjer

10:20 Clean Marine Switchboards, Erlend Langstrand, dgl. Behovet for og fordelene med ”uavhengige” leverandører

10:30 Sjøfartsdirektoratet, Jarle Jacobsen, Sr. ingeniør – Dos and Dont`s – hva er viktig for at det skal bli riktig?

10:40 TBA

10:50 Selfa Arctic AS, Trym Sandblost, Sr. Ingeniør lavutslippsløsninger – Energikretsløpet – muligheter med hydrogen.

11:00 Lerøy, tba, tba. Elektrifisering av båtparken – hva er mulig?

11:10 Avslutning

11:20 Buss til messeområdet