Salgs- og leveringsbetingelser for Selfa Arctic AS

Selfa Arctic AS har etablerte salgs- og leveringsbetingelser som får anvendelse for alle leveranser fra Selfa Arcic AS med mindre Selfa Arctic AS eksplisitt og skriftlig har akseptert at disse vilkårene skal utgå eller erstattes av annen regulering.

Dersom spørsmål, ta kontakt med oss på post@selfa.no

Se detaljer for disse betingelsene under;