Vi har lang erfaring med større og mindre reparasjonsjobber av både kosmetisk og strukturell art som gjennombygning etter kollisjoner eller grunnstøtinger. Ved grunnstøting er det viktig å gjøre en grundig jobb når en vurderer skadens omfang før en avgjør fremgangsmåte for reparasjonen, her har vi lang erfaring.  Om det er mulig bruker vi gjerne vakuum som flere moderne båter er bygget med for å gjennopbygge skader i laminatet. 

Fjorten av våre båtbyggere har fagbrev i plastfaget og vi er Autorisert Plastskadeverksted.