Nybygg

Selfa  Arctic har produser fiskebåter i plast siden 1979 og har vært en toneangivende aktør i utviklingen av et moderne kystfiske i Norge. Selskapet har en markedsandel på om lag 50% når det gjelder fiskebåter under 15 meter bygget i glassfiber. Vårt fokus de senere år har vært å levere nybygg tilpasset norske kystfiskeres krav til sikkerhet, komfort og kapasitet, og vi har produsert flere modellvarianter i både tradisjonell kystsjarkutførelse og i hurtiggående speedversjoner. Båtene har blitt produsert på Selsbakk i Trondheim og på Rødskjær sør for Harstad. Nå spisser vi kompetansen og samordner nybyggprodusksjonen på Rødskjær i Troms. Slik kommer vi tettere på hovedtyngden av markedet vårt i Nord-Norge. Rødskjæranlegget gir også mulighet til å produsere større fartøymodeller som er blitt etterspurt de senere år. 

 

Moderne produksjonsteknologi

Siden 2013 har vi i all hovedsak produsert plastkomponentene til båtene våre med vakumstøp. Til sammenlikning med tidligere modeler hvor glassfiberen var håndopplagt, gir vakumstøp flere fordeler. Toralvekten blir lavere og bidrer til redusert drivstofforbruk, ballastering gir større effekt, båten blir  dessuten fullisolert og laminatet bli generellt sterkere enn et tradsjonelt enkeltlaminat. Alt kjernemateriale som benyttes i produsjonen leveres ferdig tilpasset for å sikre god passform og et laminat med høy kvalitet. 

 

MAX Serien (1099/1299)

Selfa Arctic MAX serien ble utviklet fra bunnen av for å bli en moderne kystfiskebåt med stor lastekapasitet, gode sjøegenskaper og høy grad innebygget sikkerhet. Fartøyet har betydelig større kapasitet enn tidligere modeller både med tanke på lasterom og dekksareal, som gir mulighet for tyngre og mer intensiv drift. Økt vannlinjebredde bedrer lastekapasitet og sjøegenskapene. Baugpartiet med sin rette fasong gir bedre plass i forpigg, lengre vannlinje, mer oppdrift for trygg bulkføing og et moderne uttrykk. Som tidligere leveres alle våre båter med tette skott som er en avgjørende del av fartøyets innebyggede sikkerhet. I forhold til de første versjonene av modellen er styrhuset nå forhøyet. Dette leveres som standard fra 2016. 

 

Fartøyet inneholder elementer fra mange års erfaring med bygging av plastbåter i denne størrelsen, og er en betydelig oppgradering i fra foregående modeller på flere områder.  Lastekapasiteten er ca 23m3 (1099) og lasteromshøyden i midt/side ca 150/120 cm. Båten er egnet for føring av last i bulk med godkjent midtskott. Båten ble lansert høsten 2013 og første bygg sjøsatt vår 2014, siden er det levert en rekke bygg med ulik utrustning. Båten kan leveres i lengdene 1066, 1099, 1299 og 1305 som line/garn og snurrevaddrift. Modellen på 1299 har et lasterom på om lag 32m3.

 

Et utgangspunkt for redertilpasning

Med utgangspunkt i vår skrogform på 1099 kan vi gjøre individuelle tilpasninger for den enkelte reder. Når båten bygges som 1299 gjør vi  en forlengelse av fartøyet på midten slik at lastekapasiteten øker.  Snurrevad har også blitt et etterspurt alternativ. Båten kan ex bli satt opp med 2 x 1.8t vinsjer, kran og bom i formast. Ett slikt fartøy ble levert vinteren 2015 og har levert gode resultater. Innredningsløsningen i lugaren er også fleksibel, blant annet kan toalett plasseres helt i baug for å få bedre køyekapasitet. Det er også levert varianter med omkledningsrom, toalett og dusj på dekk.