"KAROLINE"  

Seigla 2008

LG 3129

10,98 x 3,94

Generell beskrivelse: Velholdt og oppgradert Seigur 1100T bygget i 2008 på Island i vakum støp polyester. 

Kapasiteter: Dieseltank 2000L, ferskvannstank 200L, lasterom godkjent for 12,5t

Motor: Volvo Penta D12 650 HK gått 7900 timer, ZF 325 IV gir

Fiskeutstyr: Rigget for Garn, Lorenzen rekkemont. Spill med etterhaler, Meydam garngreier med 2 motorer, hydraulisk hevekar, 20 konteinere (7 stk 310L og 13stk 380L), 2 juksakontakter

Elektronikk: JRC Radar, JRC ekkolodd, Olex, ComNav, commander II autopilot med autoheading opp mot truster, JRC satelittkompass, ais B, kamera overvåkning motorrom,  Sailor VHF, Studer iverter 3500W 220V

Lys: Lyskaster, bauglys, flåtelys, halerlys

Sikkerhetsutstyr: 6 manns Viking flåte, 2 Overlevingsdrakter,  Radar transponder, nødpeilesender, nødpeilesender friflyt, rakettpakke, medisinkiste, brannslukkesystem motorrom, bompet slukkeampull lugar og i motorrom, 

Annet: Båten er godkjent for bankfiske 1 med overisning, senkekjøl, stor hydraulikksentral Sauer Danfoss med variabel pumpe, baugtruster Sleipner 250, marsjfart 9-16knop og toppfart på 21knop

Fartøyet leveres ferdig mellomklasset (april 2016). Overtagelse foretas på land ved Selfa Arctic Rødskjær slik at bunnbesiktigelse utføres.  

Fartøyet eies av Øra AS, 9135 Vannvåg

Prisforlangende 3 050 000 ex mva