Fartøygodkjenning

Selfa Arctic AS samarbeider med NSK Ship Design (Nordnorsk Skipskonsult)

Selskapene har en betydelig samling med injetegninger og data for å gjennomføre godkjenningsarbeidet. Vi er en ledende aktør med kapasitet til å gjennomføre arbeid fra den tekniske gjennomgangen av fartøyet til utbedring av pålegg og sluttgodkjenning med fartøyinstruks. Som kunde vil du ha ett kontaktpunkt å forholde deg til.

NSK Ship Design er Godkjent Foretak for Sjøfartsdirektoratet på fartøy under 15 meter, Selfa Arctic AS er kontrollør.

Selskapene vil tilby følgende tjenester for både fiske- og lastefartøy med LOA: inntil 15 meter:
- Førstegangskontroll for eksisterende fartøy eller nybygg for Fartøyinstruks.
- Periodiske kontroller og fornying av Fartøyinstruks
- Utarbeidelse av stabilitetsdokumentasjon med nødvendig underlag samt krengeprøve og rapport ihht. forskrift.
- Annen kontroll ved ombygginger og fornyinger av utstyr
- Styrkeberegning av struktur (f.eks. slepekrok-, kran-, eller vinsjefundamenter)
- Saksbehandling av dokumentasjon i forbindelse med nybygg og ombygginger
- Veiledning av regelverk

Kontroll og sertifisering med A-mann av laste- og losse bommer/kraner eller andre løfteinnretninger på skip.

- Førstegangssertifisering med styrkeberegninger
- 5-årlig kontroll
- Årlige kontroller

Etterkontroll og sertifiseringer utstedes sertifikater og "Kontrollbok for løfteinnretninger og laste- og losseredskap på skip"

Kontaktperson fartøygodkjenning Selfa: Anders Juul Weiby anders@selfa.no / 907 11 955