Båter som driver fjordfiske og er bygget mellom 1970 og 1982 må ha fartøykontroll innen 1.1.2020

Båter som driver fjordfiske og er mellom 10.67 og 15 meter bygd før 1991 må ha stabilitetsberegninger innen 1.1.2020

Fartøygodkjenning

Selfa Arctic AS samarbeider med NSK Ship Design (Nordnorsk Skipskonsult)

Selskapene har en betydelig samling med injetegninger og data for å gjennomføre godkjenningsarbeidet. Vi er en ledende aktør med kapasitet til å gjennomføre arbeid fra den tekniske gjennomgangen av fartøyet til utbedring av pålegg og sluttgodkjenning med fartøyinstruks. Som kunde vil du ha ett kontaktpunkt å forholde deg til.

NSK Ship Design er Godkjent Foretak for Sjøfartsdirektoratet på fartøy under 15 meter, Selfa Arctic AS er kontrollør.

Selskapene vil tilby følgende tjenester for både fiske- og lastefartøy med LOA: inntil 15 meter:
- Førstegangskontroll for eksisterende fartøy eller nybygg for Fartøyinstruks.
- Periodiske kontroller og fornying av Fartøyinstruks
- Utarbeidelse av stabilitetsdokumentasjon med nødvendig underlag samt krengeprøve og rapport ihht. forskrift.
- Annen kontroll ved ombygginger og fornyinger av utstyr
- Styrkeberegning av struktur (f.eks. slepekrok-, kran-, eller vinsjefundamenter)
- Saksbehandling av dokumentasjon i forbindelse med nybygg og ombygginger
- Veiledning av regelverk

Kontroll og sertifisering med A-mann av laste- og losse bommer/kraner eller andre løfteinnretninger på skip.

- Førstegangssertifisering med styrkeberegninger
- 5-årlig kontroll
- Årlige kontroller

Etterkontroll og sertifiseringer utstedes sertifikater og "Kontrollbok for løfteinnretninger og laste- og losseredskap på skip"

Kontaktperson fartøygodkjenning Selfa: Anders Juul Weiby anders@selfa.no / 907 11 955