Sjøfartsdirektoratet. Godkjente foretak er private aktører som har fått en offisiell godkjennelse av Sjøfartsdirektoratet til å utføre tilsyn på fiskefartøy under 15 meter. Tilsynet utføres for å sikre at fartøyene blir er bygget og tilstrekkelig utrustet i henhold til dagens krav. Selve kontrollen består av fysiske inspeksjoner om bord og gjennomgang av dokumentasjon. Når kontrollen er utført og alle forhold er funnet i orden utstedes det en fartøyinstruks for fartøyet. 


Selfa Arctic lager også dokumentasjon som behøves til godkjenning av fartøy. Med vår topp moderne laserscanner scanner vi ditt fartøy dersom vi ikke allerede har linjetegning av fartøyet. Vi utfører også krengeprøve og stabilitetsberegninger, og lager eventuelle andre tegninger/dokumenter til godkjenning. Ta kontakt for prisoverslag på godkjenning av ditt fartøy!

Vi besitter linjetegninger til følgende fartøy per 01.03.2016

Selfa 35 Kyst
Selfa 32 Kyst
Selfa 35 Speed
Selfa 32 Speed
Selfa 30 Speed
Selfa 28
Stigfjord 34
Arctic 1001
Viksund 35
Sortland boat 35
Malo 32
Finnvik 35
Sandøy 31
Kvaløy 35
Stigfjord 35
Viksund 31
Arctic 1050