Selfa Arctic inngår samarbeider med  Nordnorsk Skipskonsult (NSK) og øker kapasiteten på godkjenning av yrkesbåt!

Med samarbeidet vil selskapene ha en betydelig erfaringsbase av linjetegninger og data for å gjennomføre godkjenningsarbeidet. Målet er å være en ledende aktør med kapasitet til å gjennomføre arbeidet fra den tekniske gjennomgangen av fartøyet til utbedring av pålegg og sluttgodkjenning. Kunden vil ha ett kontaktpunkt å forholde seg til og å veiledning gjennom prosessen som kan være krevende å gjennomføre.

Selfa Arctic har landanlegg for oppsett i Trondheim og Harstad, NSK har hovedkontor i Harstad

Selskapene vil tilby følgende tjenester for både fiske- og lastefartøy med LOA: inntil 15 meter:

- Førstegangskontroll for eksisterende fartøy eller nybygg for Fartøyinstruks.
- Periodiske kontroller og fornying av Fartøyinstruks
- Utarbeidelse av stabilitetsdokumentasjon med nødvendig underlag samt krengeprøve og rapport i hht. forskrift.
- Annen kontroll ved ombygginger og fornyinger av utstyr
- Utvikling og iverksetting av sikkerhetsstyringssystem som oppfyller Skipssikkerhetsloven av 16. februar 2007 nr. 9 § 7
- Gjennomføring av risikovurderinger etter forskrift av 01. januar 2005 om HMS på skip nr.8 § 2-2
- Vedlikeholdssystem for alle båtyper (også flåter)
- Saksbehandling av dokumentasjon i forbindelse med nybygg og ombygginger
- Veiledning av regelverk

Kontroll og sertifisering med A-mann av laste- og losse bommer/kraner eller andre løfteinnretninger på skip.

- Førstegangssertifisering med styrkeberegninger
- 5-årlig kontroll
- Årlige kontroller

Etterkontroll og sertifiseringer utstedes sertifikater og "Kontrollbok for løfteinnretninger og laste- og losseredskap på skip"